Adresa:

Vrnjačka 34, 36210 Vrnjačka Banja

Telefon:

kontakt@walter.rs